Om Kusano Ha

Vad är Kusano-Ha Shitoryu?
Kusano-Ha Shitoryu Kai Sverige är en samling karateklubbar som tränar stilen Kusano Ha Shitoryu Kenpo Karate Do Kai som är en del av stilen Shitoryu från Japan. Vår stils grundare är Soke Sensei Kenji Kusano, verksam i Otsu Shiga provinsen nära Kyoto i Japan. Kusano-Ha Shitoryu finns representerad i Japan, Malaysia, Kina, Afrika, Iran, Israel, Belgien, Skottland, England, Spanien samt Sverige.

I Sverige finns vi representerade i Stockholm med tre dojos. Chefsinstruktör i Kusano Ha Shitoryu Sverige är Håkan Rudberg, 7:e Dan Tasshi Shihandai A.
Kusano Ha Shitoryu Stockholm har funnits sedan 1984, Hornstull 1998, Älvsjö 2005 och Ekerö 2006.
Alla Kusano Ha Shitoryu avdelningar har barn & vuxenträning, tävlingsverksamhet, gemensamma sommar- och vinterträningsläger, godkända instruktörer genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet, kick-off och graderingsfester i budomässig anda, samt japanska toppinstruktörer som besöker oss årligen i Kusano Ha Shitoryu Europa.

Vid Kusano Ha Shitoryu avdelningarna i Sverige tränar vi traditionell japansk Karate Do, och vi har en stark anknytning till Japan och till vår stil, Kusano Ha Shitoryu Kenpo Karate Do Kai. Vi tränar efter ett graderingsstystem som går från 10 kyu (nybörjargrad) till 8 dan (mästargrad) som alla Kusano Ha Shitoryu avdelningar runt om i världen följer. På så sätt kan du som elev resa i världen och när du besöker annan Kusano Ha Shitoryu avdelning, kan du med lätthet vara med på den avdelningens träning på den kunskapsnivå du har.

Vad är Shitoryu?
Shitoryu-tecken
Shitoryu är en av de fyra stora karate stilarna. De tre andra är Shotokan Ryu, Gojo Ryu sam Wado Ryu. Shitoryu grundades av Kenwa Mabuni (1889-1952). Mabuni hade under sin tidiga träning på Okinawa haft samma instruktörer som Gichin Funakoshi, grundare av Shotokan, nämnligen Anko Itosu och Yasutsune Azato. Mabuni studerade även många år under Kanryo Higashionna (Naha-te). Några år efter det att Funakoshi hade lämnat Okinawa och bosatt sig i Tokyo följde Mabuni efter och bosatte sig i Osaka. Han grundade där sin egen stil, först kallad Hanko-ryu (hård och mjuk stil) som han senare ändrade till Shitoryu någon gång på 1930-talet för att hedra sin två största lärare, Anko Itosu (Shi) och Kenryu Higashionna (to). Ändelesen ryu betyder väg eller stil. Shitoryu är en effektiv kombination av både Shorin-ryu (Shuri-te) och från Shorei-ryu (Naha-te och Tomari-te).

Kenwa Mabuni (1889-1952)
mabunicollage
Kenwa Mabuni föddes i Shuri år 1889 och härstammade i 17:e generationen från en berömd samurai som hette Onigusuki. Mabuni var väldigt medveten om vad hans modiga förfäder hade åstadkommit. För att komma över sin dåliga hälsa började han år 1902 dagligen att träna Ankoh Itosu. Från 13 års ålder fram till 20 års ålder missar Mabuni inte en enda träning under Itosu. Omkring 1909 uppmuntrar Itosu Mabuni att träna extra hos mästaren Kanryo Higshionna, för att på så sätt, enligt Itosu, vidga vyerna inom karatekonsten. Mabunis gode vän Chiojun Miyagi var även elev där. Under sex års tid tränar Mabuni parallellt mellan dessa två mästare. När Ankoh Itosu dör 1915 blir den unge Mabuni så förkrossad att han bygger ett altare framför sin store mästares grav och återkommer dagligen i över ett år för att meditera och praktisera kata framför Itosus altare. Omkring 1918 samlas alla de stora mästarna, Miyagi (Gojo-ryu), Funakoshi (Shotokan-Ryu), m.fl. hemma hos Mabuni. Det uppstår diskussioner och man praktiserar kata och dess tillämpningar. Förutom karate studerade Mabuni även vapentekniker såsom Bo, Sai, Tonfa, Kama och Nanchakus hos en mästare vid namn Aragaki. Han instruerade också Okinawas polis- och självförsvarstyrkor samt gjorde frekventa resor till Japan för att undervisa där. År 1923 flyttar Mabuni till Osaka där han grundar sin egen stil. Han undervisar vid universitetet och olika avdelningar inom polisen. Kenwa Mabuni dog i maj 1952 men hans stil är fortfarande en av de fyra största stilarna. Efter hans död tog hans första son Kenei Mabuni över huvuddojon i Osaka.

Kenji Kusano (1942-2008)
kusano
Kenji Kusano föddes 1942 som den 31:a generationen i rakt nedstigande led av den japanska samurajklassen. Efter andra världskriget styrdes det japanska samhället efter amerikanska demokratiska regler vilket innebar att den japanska samurajklassen och klassindelningen i Japan upphörde att existera. Kusanos familj fråntogs sin Samurajstatus och makten/landet gavs till folket i Japan. Kenji Kusano var fast besluten att bygga upp sin familjs status igen men då med andra medel än med ett samurajsvärd i handen. Utgångsläget är helt enkelt hans tomma händer (kara-te = tom hand).Vid tretton års ålder börjar Kenji Kusano att träna karate i lokala skolan och senare under 50-talet tränade Kenji Kusano karate vid Osaka universitet under Chojiro Tani (1918-1998) som i sin tur tränat direkt under Kenwa Mabuni. Chojiro Tani grundade efter Kenwa Mabunis död 1952, Tani ha Shitoryu (Shukokai). En av hans främsta elever var Kenji Kusano som snabbt avancerade inom Shukokai organisationen. 1963, efter universitetstiden, öppnar Kusano sin egen Dojo i Otsu som Chojiro Tani själv namnger till ”Kenshikan” (Kenjis första hall/dojo). Kusano studerar hårt och redan vid 31 års ålder uppnär han graden 7:e Dan Kyoshi i Tani ha Shitoryu. 1979 bryter Kusano samarbetet med Tani Ha Shitoryu och utvecklar

vidare sin version av Shitoryu. Kusano söker nu sig bakåt i tiden för att utöva karate som de gamla stora mästarna gjorde på sin tid. Kusano ger sin organisation namnet World Kenshikan Kenpo Karate Do Association, med huvudkontor i Otsu nära den gamla kejsarstaden Kyoto. W.K.K.A organisationen växer snabbt och vid en speciell ceremoni, 1988 i Otsu, överlämnar Chojiro Tani till Kenji Kusano det Shitoryu teknikbrev som beskriver alla Shitoryu-tekniker och kata. Kusano blev därmed upphöjd till ”Soke” (stilbildare) och fick rätten att kalla sin stil Kusano Ha Shitoryu kai.

Håkan Rudberg (född 1958)
hogan_shihandai

Vid 18 års ålder börjar Håkan Rudberg, vars japanska namn är Hogan, träna karate under en avknoppning från Tani Ha Shitoryu, nämnligen Yoshinao Nanbus ”Sankukai”. Klubbens instruktör på den tiden var Owe Stjernström 1:a Dan som tillsammans med Tamas Weber 4:e Dan, var stilens ansikte utåt i Sverige. 1978 lämnade Y. Nanbu Sankukai för vidare utveckling av sin stil mot Nanbu-do, men klubben fortsätter med sin karate under ledning av Dick Schörling 2:a Dan samt Owe Stjernström nu 2:a Dan i Shukokai Sverige.

Vid den här tiden tränar man 6 dagar i veckan, man åker till andra klubbar för att tävlingsfightas. De få kata man tränar håller sig inom Pinan 1-5. Omkring 1981 bryts samarbetet med Shokukai och man tränar vidare utan någon stiltillhörighet tills 1983.

Då bjuder klubben Nanbus förre assistent, Ryozo Tsukada 5:e Dan, som tränat vidare efter Nanbus sorti, in oss på ett träningsläger. Tsukada har byggt upp en egen europeisk organisation vid namn Ryobukai med säte i Paris. Klubben ansluter sig till Ryozo Tsukadas organisation och 1985 går Ryobukai med i Kenshikan Kenpo Karate Do Association i Japan under Kenji Kusano.

Nu tar teknikträningen fart och nya katas lärs ut och W.K.K.A (World Kenshikan Kenpo Karate Do Association) sprids i Europa. På ett träningsläger 1987 i Glasgow, Skottland, erhåller Håkan Rudberg 1:a Dan (shodan) av Kenji Kusano. Då Kenji Kusano kommer till Stockholm 1988 för att hålla träningsläger får Håkan Rudberg instruktörsgraden Shidoin B samt W.K.K.A dojo-certifikat och blir därmed chefsinstruktör i Kusano Ha Shitoryu Stockholm. Vid W.K.K.A´s 25-års jubileum i augusti 1988 åker 8 svenskar till Otsu, Japan, för att deltaga vic ceremonier, tävlingar, läger samt sightseeing. Håkan Rudberg uppgraderas till 2:a Dan (nidan).

Efter mycket funderande och med den senaste japanresan i minnet, bestämmer sig Håkan Rudberg för att åka till Japan under en längre tid. I juli 1990 åker Håkan Rudberg tillsammans med Patricia Zar 1:a Dan till Otsu och W.K.K.A´s Sohonbu. Det var intensiva månader med 3-5 timmars träning varje dag. På sex månader endast 1 dags ledighet och några få lediga eftermiddagar. På vissa träningar gick Soke Sensei endast igenom en teknik eller en rörelse, som sedan repeterades tills Kusano gav sitt godkännande med orden ”hmm… not so bad”. Träningen under Soke Sensei var som att förflytta sig hundra år tillbaka i tiden. Efter två månader utfördes träningen endast med det japanska språket som hjälpmedel, hängde man inte med så fick man veta att man levde.

Under perioden i Japan erhöll Håkan Rudberg graden 3:e Dan (sandan) samt instruktörsgraden Shidoin A. I januari 1991 gavs graden Kenshi till Håkan Rudberg, vilket betyder ungefär – karaten finns nu där, gör den bättre. Vid hemkomsten öppnas en ny klubb med inriktning på traditionell Karate Do. Vid W.K.K.A´s 30-års jubileum i Bryssel 1993 vinner Håkan Rudberg Kumite finalen – 75 kg över japanen Kioshii Ichi 6:e Dan. Håkan erhåller också graden 4:e Dan av Kenji Kusano. Till dags dato har ytterligare tre japanresor gjorts. En i november 1998 då Håkan erhöll 5:e Dan Fukushiandai A av Kenji Kusano. I november 2001 erhåller Håkan 6:e Tasshi Shihandai. Den senaste resan i april 2006 bjöd på hård So-hombu träning under 10 dagar.

I maj 2009 graderade sig Håkan Rudberg till 7 Dan. Graderingen som pågått i flera år avslutades med tre katas, nämligen Jion, Chinte och Unshu. På den här nivån så kollar Soke Sensei in dig under flera år för att sedan när han tycker det är dags säga till exempelvis; by the way, tomorrow you try examination. Då är det bara till att göra sitt bästa säger en nu jätteglad Håkan Rudberg som nu påbörjar den långa träningen inför nästa gradering.

Karatens tidiga historia
Buddistmunken Bodiharma utvandrade från Indien till Kina i början av 500-talet f.Kr. och kom att undervisa 18 övningar till munkarna i Shaolintemplen. Övningarna var tänkta att hålla munkarna i sysselsättning under deras meditation samt att användas som försvar då de ansågs vara lätta offer av kringströvande rövare längs vandringslederna i Kina. Bodiharmas lära levde vidare under årens lopp men höll på att falla i glömska när buddistmunken Chue Yuan 170 år senare kom i kontakt med den nästan helt bortglömda läran. Chue Yuan beslöt att ägna resten av sitt liv åt att vidareutveckla läran. Han kom i kontakt med Pai Yu Feng och tillsammans begav de sig till Shaolintemplet där de utvecklade systemet till 170 olika tekniker. I teknikerna fanns olika rörelsescheman som vi idag kalla Kung fu (Draken, Tigern, Leoparden, Ormen och Tranan). År 1393 kom från Kina ett 30-tal familjer till ön Okinawa som handelssändebud och enligt traditionen lärde kineserna ut dessa Kung fu tekniker till byborna på Okinawa som sedan tidigare hade sin kampstil ”Sode”. Dessa båda kampstilar bildade en ny form som gick under begreppet ”Tode” och praktiserades i och omkring städerna Naha, Shuri och Tomari på Okinawa. År 1609 utbröt inbördeskrig i Japan. Tokugawa-klanen hade en blodgi uppgörelse med Satsuma-klanen. Tokugawa gick segrande ur striden och för att rädda ansiktet på Satsuma erbjöds Satsuma att anfalla Okinawa och närliggande öar som på så sätt hamnade under japansk välde. På Okinawa infördes vapenförbud och det är en av orsakerna till att kampkonsterna nu frodas på Okinawa. Innan Okinawa anfölls fanns kampkonsten ”Tode” och nu under den japanska ockupationen tränade ett fåtal mästare för sig själva i största hemlighet då ett avslöjande direkt ledde till dödsstraff. År 1629 gick mästarna i städerna Naha, Shuri och Tomari samman och började tärna under namnet ”Te” (Hand). Alla våra moderna karatestilar, kan i huvudsak härledas till någon av dessa tre städer/stilar. Då denna träning var strängt förbjuden av det japanska väldet så vet man mycket lite om dess utveckling under denna period.

Karatens utveckling
I början av 1700-talet var Takahara mästare i Shurite-stilen och han vidareutvecklade kata ”Seisan” under denna tid. Takahara efterträddes av mästare Sakugawa som utvecklade kata ”Kosokun”. Kata ”Kosokun” kom från ett kinesiskt handelssändebud från början. Sakugawa avled 1815 vid en åler av 82 år. Hans efterträdare blev mästare Matsumura (1809-1901) som under en tid av sitt liv, ca 10 år, levde och studerade kamparten Shaolin Chuan Fa i Kina. Efter återkomsten till Okinawa skapade Matsumura sin egen version av kata ”Passai” (Matsumura Passai) som exiterar än idag i flertalet stilar. Matsumura utsågs år 1948 till chefsinstruktör på Okinawa i Karate och Kobudo (vapenkonst).
En av Matsumuras elever var den legendariske Itosu som föddes 1830. Itosu var klent byggd men hade en stark vilja och han missade aldrig en träning trots att Matsumura pålade Itosu en ofattbart hård och disciplinerad träning. Itosu blev känd för sin enorma kata disciplin och ansåg att det var nödvändigt att sätta kroppen i totalt herravälde under sinnet innan någon utvecklng kan ske. Itosu skapade Pinan kata 1-5 och Naihanchin 1-3 för att kunna sprida karaten till ungdomarna i skolorna. Itosu gjode även han sin version av kata Passai ”Itosu Passai” som också går under namnet Bassadai i tävlingssammanhang. Itosu avled år 1915 och blev 85 år gammal. Två av Itosus med kända elever var Gishin Funakoshi, grundare av Shotokan ryu och Kenwa Mabuni, grundare av Shitoryu.

Annonser
Vill du träna karate?
Vi finns i Älvsjö, Hornstull och på Ekerö. Kom en kvart innan träningstart och anmäl dig till instruktören. Du kan till en början träna i långa träningsbyxor och t-shirt. Du är välkommen att testa två gånger gratis innan du behöver bestämma dig.
Flickr-foton
Senaste inläggen