Kihon

Kihon tekniker
Kihon renshu (grund träning) är grunden till karate. Som nybörjare läggs den största vikten på kihon träning. Denna kihon träning håller man på med i ungefär 5-6 års tid samtidigt som man lär sig olika kata och kumite träning. Efter denna tid av träning kan man erhålla, om man tränat hårt, svart bälte av första graden (1 dan). När man har svart bälte av första graden räknas man som nybörjare inom karate, kyu graderna (färgade bälten) är endast en lärotid/prövotid innan den riktiga karate träningen tar vid. Vid tredje svarta bältet (3 dan) börjar man förstå karate. Efter att man har klarat av sin tredje dans gradering börjar man utvecklas och får en större förståelse av karatens innebörd. I Japan, och karate kretsar, säger man att förståelsen kommer ungefär vid femte svarta bältet (5 dan). Under alla dessa år av träning måste man hela tiden gå tillbaka och träna om, och om igen, kihon tekniker från 10 kyu till 1 kyu. Om man missköter denna kihon träning stannar den egna utvecklingen i karate-do.

Namnen på kroppsdelar som används vid attacker:

attack(1)

 

 

Grundställningar

stances1

Grundställningar

 

Annonser